Velkommen til Café Ubådens hjemmeside!
Velkommen til Café Ubådens hjemmeside!

Husregler

Café Ubaadens Husregler

 • Alle former for euforiserende stoffer tolereres ikke i Café Ubåden, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning/karantæne.
 • Vold og truende adfærd tolereres ikke i Café Ubåden, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning/karantæne.
 • Tyveri og bedrageri tolereres ikke i Café Ubåden, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning/karantæne.
 • Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer i Cafe Ubåden. Medbringer du selv drikkevarer, bliver disse konfiskeret.
 • Ønsker du at medbringe gæster der ikke er tilknyttet universitet eller er alumner, skal det godkendes af kaptajnen på vagt den pågældende dag.
  • Kontakt gerne den pågældende kaptajn eller Café Ubåden på forhånd.
  • Den pågældende kaptajn er ansvarshavende i tidsrummet, og derfor altid i sin gode ret til at afvise forespørgslen.
 • Det er kun kaptajner og bartendere på vagt, der må opholde sig bag baren, samt i tilstødende lokaler.
Beer Pong Regler

House rules of Café Ubaaden

 • Any type of euphoric substances are not tolerated in Café Ubåden, and will lead to immediate eviction/quarantine.
 • Violence and threatening behaviour is not tolerated in Café Ubåden, and will lead to immediate eviction/quarantine.
 • Theft and fraud is not tolerated in Café Ubåden, and will lead to immediate eviction/quarantine.
 • It is not allowed to bring your own beverages to Café Ubåden. If you bring your own, these will be confiscated.
 • If you wish to bring any guests who are not affiliated or a graduate from SDU, it has to be approved by the captain on duty, on the specific day.
  • Please contact the captain or Café Ubåden in advance.
  • The captain is the person in charge, and therefore always in his or her right to reject the request.
 • Only captains and the bartenders on duty are allowed behind the bar, along with the adjoining premises.